Stacks Image 2654
Stacks Image 2657
Stacks Image 2660
Stacks Image 2663
Stacks Image 2666
Stacks Image 36655
Stacks Image 36635

SuperCONTACT

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ - ContactManager - C.R.M.

Πρόγραμμα πελατολογίου με παρακολούθηση Προσφορών, Εκκρεμοτήτων, Ιστορικό επαφών και Πωλήσεων / Οργάνωση ενδοεπιχειρησιακών & πελατειακών PROJECT
 • Ομαδοποίηση στοχευμένων δράσεων και μελλοντική παρακολούθηση πλάνων
 • Αποθήκευση: VIDEO - PDF - IMAGE BANK - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
 • ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Πελατών - Προμηθευτών με οικονομική ανάλυση
 • Το απόλυτο πελατολόγιο με την μαγεία του C.R.M. αναπτυγμένο 100% ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ Ιntegrated CONTACT & Project Management και ειδικά επεξεργασμένο ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • MultiUser γιά ΜacO/S, WindowsPC, iPad-iPhone & WWW CLOUD ACCESS
 • Διαβαθμίσεις ασφαλείας, προγραμματιζόμενο CashFlow & Γεννήτρια Στατιστικών
Stacks Image 36661
Stacks Image 36664
Stacks Image 36667
Stacks Image 36626
Stacks Image 36629
Stacks Image 6180

StorageSHOW

Marketing & Promotion

 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ
 • ΔΙΚΤΥΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ - CATERING & RESTAURANTS
 • IMAGE BANKS - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 • ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ SERVER ΜΕΣΩ 4G and/or Wi-Fi
Stacks Image 6191
Stacks Image 6197
Stacks Image 6200
Stacks Image 6203
Stacks Image 36669
Stacks Image 6591

StorageSTACK

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 • ΠΕΛΑΤΕΣ / ΑΠΟΘΗΚΗ / ΙΣΟΖΥΓΙΟ - CRM
 • PROJECT & TIME ORGANIZATION
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

RELATIONAL DataBASE w/TRANSACTION FILES MANAGEMENT SYSTEM

Stacks Image 6617

IT ADMIN DATA MONITOR

Stacks Image 6625

STOCK STATISTICS

Stacks Image 6634

TRIAL BALANCE

Stacks Image 6639

THE MULTI TOOL
COPLEX FIND - SORT - EXPORT
STAT GENERATOR
GRASSISTANT MANUAL

Stacks Image 6651

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Stacks Image 6662

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Stacks Image 6667

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Stacks Image 6672

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 • IMPORT ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ FILEMAKER. EXCEL, TEXT, TAB & COMMA SEPARATED etc
 • ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ FOLDER ME ΕΙΚΟΝΕΣ
 • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ CAMERA TOY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ / iPad / iPhone ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ALBUM / iCLOUD / DROPBOX: TO ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 100% ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΣΕ GOOGLE+ / iCLOUD / DROPBOX ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙOΝΔΗΠΟΤΕ ΑΡΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & HACKING
Stacks Image 6687
Stacks Image 6690
Stacks Image 2343
Stacks Image 2457
Stacks Image 10915
FILLING & DOCUMENTARY Aρχειοθέτηση & διαχείρισης office multimedia - image bank: φωτογραφίες, pdf, προσφορές, αλληλογραφία, e-mails, file-directory
Πελατοκεντρικό σύστημα διαχείρισης με συνοπτική καρτέλα πελάτη για παρακολούθηση:
• C.R.MANAGEMENT
πωλήσεων - αγορών / οικονομικών στοιχείων / επιταγών / κινήσεων αποθήκης / παραγγελιών
• C.R.MARKETING Generator Αυτοματοποιημένη στατιστική ανάλυση οικονομικών / ποσοτικών στοιχείων ανά πελάτη / είδος αποθήκης (& ομάδα πελατών / ομάδα ειδών)
• C.R.PROJECT Contact Manager Ελεγχος ροής εργασίας ανά τμημα / έργο / συνεργάτη / ένεργεια / πελάτη (& ομάδα πελατών)
ΚΩΔΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΑΜΕΙΟ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Φ.Π.Α.
DIRECT MARKETING w/TAG Marketing Groups & MULTI-FIND Operators - BULK eMail Engine - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ενημέρωση - Password Manager - Data Modification, Security Classes & Human Privilege Rights for TOTAL IT-Control

100% ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ

Stacks Image 6489

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Stacks Image 6496

ΠΕΛΑΤΕΣ - CRM TABLE

Stacks Image 6432
• C. R. MARKETING Generator
Αυτοματοποιημένη στατιστική ανάλυση οικονομικών / ποσοτικών στοιχείων ανά πελάτη / είδος αποθήκης (& ομάδα πελατών / ομάδα ειδών)
Stacks Image 6436
C. R. MANAGEMENT - Easy Accounting
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Φ.Π.Α.
Stacks Image 6363

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2) ΕΙΚΟΝΩΝ - PDF

Stacks Image 6396

DIRECT MARKETING EMAIL / FAX / SMS ENGINE FINDER

Stacks Image 6607
FILLING - MULTIMEDIA
photos, clip-arts, movies, pdf
create office image bank
Stacks Image 6611
FILE - FIND - SORT
LIST VIEW - REPORTS - LABELS
MARKETING BULK eMAIL ENGINE
Stacks Image 6615
DOCUMENTARY & CONTACTS
letters, offers, documents, xls
follow the customers
Stacks Image 6550

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ

Stacks Image 6557

1) ΑΠΟΘΗΚΗ 2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Stacks Image 6644
We create integrated power solutions that exceed the expectation of the database used for, due to our superior ODE Interface - a unique customized application tool developed by Fileinn - targeting to users of all skill levels. Working with our programms ( ODE) You can totally exploit a complex relational management system application using the same screen layout. Without changing layout You: enter data / amend records / search and sort / generate advanced reports / track inventories and accounts changes / manipulate print-outs etc..
Stacks Image 6657

MULTI-USER APPLICATIONS
on - line FOR: MACINTOSH / PC-WINDOWS / iPad / iPhone / WEB

Stacks Image 36675
Stacks Image 36678
Stacks Image 36681